دسته بندیها:
خرید ادمینی سرور پابلیک -

دسترسی به Amxmodx
دسترسی به مپ منو
دسترسی به منو اختصاصی m/
فول ریست و راند ریست
ارسال say ادمین
ایجاد Vote و نظر سنجی در سرور
دسترسی به کامند های Cvar
ورود به سرور هنگام فول بودن
دسترسی به ...kick - ban - unban- slap - slay - uberslap - fire
و ...

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (107.22.52.86) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution