اکانت ادمینی/VIP سرور کانتر سورس پابلیک بازان

اکانت فول ادمین پابلیک بازان

قابلیت بن کردن
قابلیت آنبن کردن
قابلیت کیک کردن
قابلیت Slay و Slap
قابلیت استفاده از چت ادمینی
قابلیت ارسال چت msay , tsay , say , csay
قابلیت تغییر مپ
قابلیت ایجاد نظرسنجی
قابلیت استفاده از پرفیکس ادمینی
قابلیت مشاهده اطلاعات بازیکنان
قابلیت استفاده از تمامی امکانات سرور
قابلیت تنظیم راند و ریست دادن راند
قابلیت Mute و Gag کردن بازیکنان
قابلیت استفاده از ServerCommands و PlayerCommands‬‎
قابلیت استفاده از دستورات فان سرور‬‎
اکانت VIP فول پابلیک بازان

دریافت 16000 پول هر راند
اسکین مخصوص وی آی پی
بانی جامپ
نمایش رد گلوله
دریافت خنثی کننده بمب هر راند
دریافت 2 نارنجک، 3 تا فلش و 3 تا اسموک در هر راند
افزایش HP و Armor در صورت صدمه دیدن
دریافت Electro Effects
دریافت Water Effect
دریافت Grenade Trail
AURA
آنتی فلش
رنگ متفاوت اسموک
Trail
Vampirism
کاهش آسیب تیر و افزایش قدرت اصابت تیر
چت رنگی و پرفیکس مجزا